Driving range - Luleå Golf Academy

Driving Range

Drivingrangen är öppen dygnet runt.

Övningsbollar betalas med rangekort eller polletter som du köper i golfshop/reception.

Övningsområden

Puttinggreen

Puttinggreen (gräs) ligger framför klubbhuset. Samarbetspartner: SEB.

Chippinggreen

Träningsområde för närspel ligger i anslutning till Renens första tee. Samarbetspartner: Svensk Cater.

Plastgreen

Plastgren som tidigarelägger möjligheten att träna puttning. Ligger bakom shopen. Samarbetspartner: Stålstaden