Driving range

Träna regelbundet

Att göra träning till en vana är avgörande för att uppnå goda resultat. Att regelbundet ägna en kvart om dagen åt träning är ett bättre än att träna intensivt under två timmar var fjortonde dag. Hellre lite och ofta än mycket och sällan.

Range och Övningsområden

Drivingrangen är öppen dygnet runt.

Övningsbollar betalas med rangekort eller polletter som du köper i golfshop/reception.

Puttinggreen

Puttinggreen (gräs) ligger framför klubbhuset. Samarbetspartner: SEB.

Chippinggreen

Träningsområde för närspel ligger i anslutning till Renens första tee. Samarbetspartner: Svensk Cater.

Plastgreen

Plastgren som tidigarelägger möjligheten att träna puttning. Ligger bakom shopen. Samarbetspartner: Stålstaden